Огласи

  • ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА – ДРУГИ КРУГ

Возила се могу погледати сваким радним даном од 10,00 -14,00 часова на адреси Дома здравља Српска Црња П.А.Чарнојевића 15.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 29.03.2024.године са почетком у 12,00 часова.

Критеријум за избор понуђача је највећа понуђена цена.

  • ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА

Возила се могу погледати сваким радним даном од 10,00 -14,00 часова на адреси Дома здравља Српска Црња П.А.Чарнојевића 15.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 18.03.2024.године са почетком у 12,00

Критеријум за избор понуђача је највећа понуђена цена.

Документи