ЦЕНОВНИЦИ

Дом здравља Српска Црња на седници Управног одбора одржаној 31.01.2020. године донета је одлука о усвајању ценовника. Овом одлуком, престаје да важе сви претходни ценовници. Ценовник услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, услуге које се пружају грађанима који нису осигурани и на лични захтев у примарној здравственој заштити.

Овде имате увид у врсту и цену услуга које пружа ДЗ Српска Црња

Документи