Српска Црња

  • СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ
  • СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ, ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
  • СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА
  • ЛАБОРАТОРИЈА
  • ЗУБНА АМБУЛАНТА
  • СЛУЖБА ЗЕЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
  • АПОТЕКА