РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И АДАПТАЦИЈА ДРУГОГ СПРАТА

У 2014 –ој години у Дому здравља Српска Црња је урађена реконструкција крова, те је постављена потпуно нова и савремена конструкција. Средства су обезбеђена од ФОНДА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ у износу од 7.000.000,00 динара.

За ову суму је урађена и адаптација другог спрата дома здравља, те су уграђена 44 ПВЦ прозора и адаптиране све просторије. Радови су трајали од 17.10.2014. до 17.01.2015. Морамо напоменити да од 1985. године стари кров је прокишњавао, те је дошло до потпуне хаварије другог спрата. Извођач радова МАXИМ СУБОТИЦА је беспрекорно и квалитетно одрадио посао.

Leave a Reply

Your email address will not be published.